Chi tiết thủ tục: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Lĩnh vựcNgười có công
Thẩm quyền giải quyếtCấp Tỉnh
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đối tượng thực hiện- Cá nhân
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp
Trình tự thực hiện+ Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai theo mẫu kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản khai và giấy chứng tử, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.
Thời gian giải quyết25 ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định trợ cấp một lần và giải quyết mai táng phí
Yêu cầuKhông
Căn cứ pháp lýPháp lệnh 04/2012/UBTVQH13
Nghị định 31/2013/NĐ-CP
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 + Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1).
          + Bản sao Giấy chứng tử.
          + Hồ sơ người có công với cách mạng.

Mẫu TT1.docx

các Mẫu UQ.doc