Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn