Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 2 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học Công nghệ và Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
2 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (đối với nguồn gen của giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và giống cây lâm nghiệp) Khoa học Công nghệ và Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã