Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
2 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
3 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã