Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 9 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội
2 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
3 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
4 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
5 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội UBND cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống;
6 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
7 Trợ giúp xã hội Khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
8 Công nhận hộ nghèo, công nhận hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
9 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã