Chi tiết thủ tục: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vựcKhoa học Công nghệ và Môi trường
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiệnBước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm;
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
Thời gian giải quyết60 ngày
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnQuyết định phê duyệt kế hoạch khuyến nông
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý- 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- 384/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
- Dự toán kinh phí