Chi tiết thủ tục: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vựcKhoa học Công nghệ và Môi trường
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiệnKhông quy định.
Trình tự thực hiệnBước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
Thời gian giải quyết60 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lýNghị định 83/2018/NĐ-CP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
- Dự toán kinh phí