Chi tiết thủ tục: Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Lĩnh vựcTôn giáo
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnNgười đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.
Cách thức thực hiệnNộp văn bản đăng ký bổ sung trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Trình tự thực hiệnBước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng, trường hợp văn bản đăng ký bổ sung chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho cơ sở tín ngưỡng để hoàn chỉnh văn bản.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời gian giải quyết
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.
Yêu cầuChậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.
Căn cứ pháp lý02/2016/QH14 Luật 02/2016/QH14
162/2017/NĐ-CP Nghị định 162/2017/NĐ-CP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Văn bản đăng ký (theo mẫu).