Chi tiết thủ tục: Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vựcPhổ biến giáo dục pháp luật
Thẩm quyền giải quyếtUBND các xã, phường, thị trấn
Cơ quan thực hiệnUBND các xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiện- Cá nhân, tổ chức
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiệnĐịnh kỳ tháng 9 hàng năm, công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cấp xã thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật; các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn cơ sở để tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật.

Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực trạng đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch rà soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Thời gian giải quyết05 Ngày
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnQuyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Yêu cầuCá nhân được đề nghị công nhận làm tuyên truyền viên pháp luật phải là người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật .
Căn cứ pháp lýLuật 14/2012/QH13
Nghị định 28/2013/NĐ-CP
Thông tư 10/2016/TT-BTP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.