Chi tiết thủ tục: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Lĩnh vựcPhòng chống thiên tai
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiệnBước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.
Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
Thời gian giải quyết07 Ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnUBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý- 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- 915/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

Số lượng: 1

Mẫu đơn, tờ khai:  Mẫu số 6