Chi tiết thủ tục: Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vựcPhổ biến giáo dục pháp luật
Thẩm quyền giải quyếtUBND các xã, phường, thị trấn
Cơ quan thực hiệnUBND các xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiệnCá nhân.
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiệnTrưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư) gửi công chức Tư pháp – Hộ tịch;
Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật;
Công chức Tư pháp – Hộ tịch thông báo cho tuyên truyền viên pháp luật về việc đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
Trong trường hợp tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ thì xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Đơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi tới công chức Tư pháp - Hộ tịch để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
Thời gian giải quyết03 Ngày
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnQuyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
Yêu cầuViệc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư.
Căn cứ pháp lý+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
+ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Không quy định