Chi tiết thủ tục: Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vựcDân tộc
Thẩm quyền giải quyếtUBND các xã, phường, thị trấn
Cơ quan thực hiệnUBND các xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiệnTổ chức
Cách thức thực hiệna) Qua bưu điện;
b) Qua thư điện tử;
c) Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã
Trình tự thực hiệnCăn cứ tiêu chí quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg và các điều kiện cụ thể của xã, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thôn tổ chức xác định thôn đặc biệt khó khăn; tổ chức xác định xã thuộc khu vực III, II, I; lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện về kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hồ sơ gửi cấp huyện không quá 20 ngày làm việc;
Thời gian giải quyết75 Ngày làm việc
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnQuyết định hành chính
Yêu cầua) Thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ;
b) Việc xác định được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Điều 4, Điều 5Quyết định 50/2016/QĐ-TTg, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.
Căn cứ pháp lýQuyết định 50/2016/QĐ-TTg
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 2 bộ, gồm:
- Bảng đánh giá của các thôn về mức độ đạt hoặc không đạt tiêu chí quy định tại Điều 2 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ( mẫu số 1)
- Danh sách thôn được xác định thuộc diện đặc biệt khó khăn và thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn;
- Báo cáo về kết quả xác định xã thuộc khu vực III, II, I.

Mau-bieu-so-01.docx

Mau-bieu-so-02.docx