Chi tiết thủ tục: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vựcThể dục thể thao
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnTổ chức
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiệnỦy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể
thao cơ sở.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì
phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời
bằng văn bản
Thời gian giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định hành chính
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2007.
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2012.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 1) Quyết định thành lập; 

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm; 
(3) Danh sách hội viên; 
(4) Địa điểm luyện tập; 
(5) Quy chế hoạt động.