Chi tiết thủ tục: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Lĩnh vựcLĩnh vực sức khỏe và bà mẹ
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnTrạm Y tế xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiệnBước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.
Bước 2: Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Trạm Y tế. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.
Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm y tế tuyến xã
Thời gian giải quyết03 Ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnGiấy chứng sinh
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý17/2012/TT-BYT Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 24-10-2012 Bộ Y tế
27/2019/TT-BYT Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 27-09-2019
123/2015/NĐ-CP Nghị định 123/2015/NĐ-CP 15-11-2015
60/2014/QH13 Luật 60/2014/QH13 20-11-2014
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh