Chi tiết thủ tục: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Lĩnh vựcPhòng, chống tệ nạn xã hội
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiệnBước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Thời gian giải quyết06 (sáu) ngày làm việc.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng
Yêu cầuNgười nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại cộng đồng
Căn cứ pháp lýNghị định 94/2010/NĐ-CP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.