Chi tiết thủ tục: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lĩnh vựcTôn giáo
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnỦy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnTrực tiếp;Nộp qua bưu chính công ích
Trình tự thực hiện162/2017/NĐ-CP Nghị định 162/2017/NĐ-CP
Thời gian giải quyết
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo. Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Yêu cầuChậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.
Căn cứ pháp lý02/2016/QH14 Luật 02/2016/QH14
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ. Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm còn có trách nhiệm gửi kèm bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới. Mẫu đơn