Chi tiết thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Lĩnh vựcThi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiệnBước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Thời gian giải quyết20 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.
Yêu cầuChủ thể là gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng
Căn cứ pháp lýLuật 15/2003/QH11
Luật 47/2005/QH11
Luật 39/2013/QH13
Nghị định 91/2017/NĐ-CP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen;

- Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng.